POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ trylion.com


  Wydział    Formularz zgłoszeniowy .doc (24 kb)

 
 
Nazwa instytucji
Pieczątka instytucji
 
 
Adres instytucji
Osoba kontaktowa
 
 
Wybrany pakiet
Ilość osób
Czy potrzebna jest pomoc w zorganizowaniu transportu? (dot. Instytucji spoza Poznania)
Tak* / Nie*
*niewłaściwe skreślić
 
Dodatkowo wybrane imprezy
 
Uwagi
Formularz należy przesyłać na adres:
Biuro Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki
60-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 7c
tel. (061) 829-24-95
fax. (061) 829-24-28Biuro Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań, tel. (0...61) 829-24-95 fax. (0...61) 829-24-28
e-mail: festiwal4@main.amu.edu.pl