POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ trylion.com


  Wydział   ZASADY UCZESTNICTWA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W VI POZNAŃSKIM FESTIWALU NAUKI I SZTUKI

  1. Biuro festiwalowe rezerwuje miejsca na wybranych imprezach (pakiety) według kolejności zgłoszeń.
  2. Grupa zorganizowana uczestniczy w imprezach wymienionych w pakiecie pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę.
  3. Imprezy dodatkowe wybrane z Programu należy wpisać do formularza zgłoszeniowego.
  4. Grupa wraz z opiekunem zgłasza się w Sekretariacie Festiwalu mieszczącym się w budynku Polskiej Akademii Nauk Oddział Poznań przy ul. Wieniawskiego 17/19, celem zarejestrowania się.
  5. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Festiwalu: tel. 829 24 95, 829 24 28,
    e-mail: festiwa4@main.amu.edu.pl oraz na stronie: www.festiwal.trylion.com
* UWAGA - istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez organizatorów kosztów transportu dla grup zorganizowanychBiuro Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań, tel. (0...61) 829-24-95 fax. (0...61) 829-24-28
e-mail: festiwal4@main.amu.edu.pl